งานราชการที่คุณสามารถค้นหางานตามหมวดหมู่เฉพาะ

มีงานราชการมากมายที่ผู้รับเหมาสามารถชนะการประมูลได้งานราชการ คุณต้องแน่ใจว่าคุณในฐานะผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงมีคุณสมบัติตามสัญญา เพื่อปฏิบัติงานในสัญญาก่อสร้างของรัฐบาลกลางหรือสัญญาก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 ดอลลาร์ งานราชการพวกเขาต้องจ่ายค่าจ้างให้คนงานในไซต์งานด้วยค่าจ้างและสวัสดิการทั่วไปในท้องถิ่นที่จ่ายในโครงการที่คล้ายคลึงกัน

งานราชการเลขาธิการแรงงานเป็นผู้กำหนดค่าจ้างและสวัสดิการเหล่านี้พระราชบัญญัติเดวิส-เบคอน พ.ศ. 2474 ได้กำหนดขั้นตอนสำหรับข้อกำหนดในการมีคุณสมบัติสำหรับงานราชการ ขั้นตอนแรกในการผ่านการรับรองคือการฝึกอบรมและการลงทะเบียนเป็นผู้รับเหมาของรัฐบาลโอกาสใน การฝึกอบรมที่แตกต่างกันสามแบบคู่มือการทำสัญญาของรัฐบาลคู่มือธุรกิจขนาดเล็กเพื่อโอกาสในการทำสัญญาวิธีขายให้กับรัฐบาลกลาง

โอกาสทางธุรกิจของรัฐบาลกลางคำเชิญสัญญาของรัฐบาลกลางทั้งหมด

การสนับสนุนและความช่วยเหลือแบบเห็นหน้าศูนย์ช่วยเหลือด้านเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างตัวแทนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ SBA Government งานราชการติดต่อหลักสูตรออนไลน์โครงการอบรม GSA สำหรับหน่วยงานภาครัฐศูนย์ GSA เพื่อความเป็นเลิศในการได้มาซึ่งข้อมูลศูนย์สนับสนุนผู้จำหน่าย GSAงานราชการการลงทะเบียนเป็นกระบวนการสามขั้นตอนรับหมายเลข DUNSผ่านบริการงานราชการลงทะเบียนธุรกิจของคุณผ่านการลงทะเบียนผู้รับเหมากลางของรัฐบาลกลาง (CCR) รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจากแบบฟอร์ม

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาโอกาสในการเสนอราคาตอนนี้คุณสามารถค้นหางานของรัฐบาลกลางที่จะเสนอราคา หลายแห่งเพื่อค้นหาโอกาสเหล่านี้FedBizOpps งานราชการโอกาสทางธุรกิจของรัฐบาลกลางคำเชิญสัญญาของรัฐบาลกลางทั้งหมดเพื่อเสนอราคาที่มีมูลค่ามากกว่า 25,000 ดอลลาร์กำหนดการ GSA  งานราชการผู้รับเหมาควรตรวจสอบการรับในหน้ากำหนดการ GSA ผู้ให้บริการกำหนดการ GSA สามารถส่งข้อเสนอสัญญาและข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ eOffer ของ GSA การจัดเตรียมการร่วมทีมและการทำสัญญารับช่วงการร่วมทีมกับผู้รับเหมาช่วงหรือธุรกิจอื่น

สำหรับธุรกิจสีเขียวขายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานให้กับรัฐบาล

เป็นหนทางในการก้าวเข้าสู่ประตูกับรัฐบาลกลาง มีแหล่งข้อมูลพร้อมคำแนะนำสำหรับการเตรียมการเหล่านี้กำหนดการ GSA การเตรียมการร่วมทีมของผู้รับเหมาภายใต้ข้อตกลงงานราชการ 2566 ผู้รับเหมาจะทำงานร่วมกันเพื่อเสนอวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดสำหรับความต้องการของกิจกรรม ธุรกิจขนาดใหญ่จำเป็นต้องจัดทำแผนและเป้าหมายสำหรับการรับเหมาช่วงกับบริษัทธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กระบุและประมูลโอกาสโอกาสอื่น ๆการจับคู่ทางธุรกิจโอกาสในการทำสัญญากับรัฐบาล

งานราชการสำหรับธุรกิจสีเขียวขายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานให้กับรัฐบาลกลางฟอรั่มผ่านการประชุมต่างๆหากคุณต้องการทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงอย่างแน่นอนเมื่อคุณไปสมัครงาน แต่พยายามต่อไป เมื่อคุณได้งานราชการแล้ว ตราบใดที่คุณยังคงทำงานหนักที่สุด งานราชการคุณก็จะมีโอกาสได้รับอาชีพที่ปลอดภัยและคุ้มค่ารายชื่องานของรัฐบาลกลางทั้งหมดจะเริ่มต้นด้วยการประกาศตำแหน่งงานว่าง ประกาศนี้กล่าวถึงตำแหน่งที่ว่าง

งานราชการ