การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าฟันคุดของคุณ

การผ่าฟันคุดต้องทำและถือว่าจำเป็นในหลาย ๆ กรณี เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทราบข้อเท็จจริงเหล่านี้เพื่อให้คุณได้ทันทีสามารถเยี่ยมชมผู้ประกอบการทันตกรรมที่คุณต้องการสำหรับคำแนะนำที่เหมาะสม และเพื่อให้ฟันที่ติดเชื้อรีบออกทันทีเพื่อป้องกันอันตรายต่อฟันของคุณ หนึ่งในหลายกรณีเมื่อคุณจำเป็นต้องมีฟันของคุณได้ทันทีที่เป็นไปได้เร็วที่สุดคือเมื่อมีการติดเชื้อแล้วมีสัญญาณของฟันผุ การติดเชื้อจะต้องมีในช่วงต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยังฟันใกล้เคียงอื่น ๆ ในกรณีนี้การผ่าฟันคุดเป็นสิ่งจำเป็น

การเจริญเติบโตผ่าฟันคุดใหม่และถาวรในกรณีของเด็ก

และเยาวชนเป็นกรณีอื่นที่ฟันควรจะสกัดพร้อมกันเพื่อที่จะให้ทางใหม่ฟัน ถ้าไม่สามารถดึงออกได้ทันทีทันใดฟันใหม่อาจไม่ตรงกับฟันอื่น ๆ ก่อให้เกิดโครงสร้างทางทันตกรรมที่ไม่ดีซึ่งอาจต้องวางวงเล็บไว้ในภายหลังเพื่อรักษาโครงสร้างฟันไว้อย่างถูกต้อง การถอนฟันด้วยภูมิคุ้มกันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำทันตกรรมทั่วไป นี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีฟันผลกระทบที่เกิดจากการปะทุของฟันภูมิปัญญา ผ่าฟันคุดในกรณีนี้ผู้ป่วยอาจตัดสินใจว่าจะเลือกฟันใด ทั้งภูมิปัญญาหรือฟันที่ได้รับผลกระทบ อีกกรณีหนึ่งเมื่อจำเป็นต้องใช้นี้คือเมื่อจำเป็นต้องติดตั้งวงเล็บหรือเครื่องใช้ทางทันตกรรมอื่น ๆ

ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องดึงฟันออกระหว่างขั้นตอนการติดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ทันตกรรม ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางทันตกรรมในปัจจุบันของบุคคล  ดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะยังมีสถานการณ์ที่เครื่องทันตกรรมสามารถติดตั้งได้อย่างถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องแยกหนึ่งของฟันของคุณ ผ่าฟันคุดดังนั้นหากคุณพบหรือพบกับสถานการณ์ใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นให้เตรียมพร้อมรับคำแนะนำการถอนฟันจากทันตแพทย์ของคุณ แม้ว่าจะมีบางกรณีที่หาได้ยากอื่น ๆ อาจจำเป็นต้องใช้การสกัด แต่ประเด็นที่กล่าวมานี้เป็นกรณีที่พบมากที่สุด

การฟันคุดเหล่านี้มักเกิดจากการได้รับผลกระทบหรือความสามารถในการทำให้เกิดปัญหาต่อไปหากไม่ได้รับการแยกออก แม้ฟันภูมิปัญญาที่มีชุดและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมที่สุดก็ยังส่งผลต่อการติดเชื้อ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของฟันภูมิปัญญาช่วยให้อนุภาคอาหารติดขัดในขากรรไกรได้ง่ายกว่าผลกระทบจากการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ การติดเชื้อที่พบบ่อยอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือรู้สึกไม่สบายและปวดอย่างง่ายๆ

ผ่าฟันคุดด้วยภูมิปัญญาจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดโดยปกติที่ใช้กับฟันอื่น ๆ การฉีดยาชาเฉพาะที่ใช้เพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสงบและไม่ระวังอาการปวดเมื่อยตามขั้นตอน ขอแนะนำให้ใช้การดมยาสลบสำหรับขั้นตอนการสกัดซึ่งเกี่ยวข้องกับฟันมากกว่าหนึ่งซี่ ถอนฟันคุดบ่อยขึ้นทันตแพทย์แยกฟันภูมิปัญญาออกเป็นชิ้น ๆ เพื่อถอดออกได้ง่ายเนื่องจากยากที่จะไปหาพวกเขา เป็นสิ่งปกติที่เหงือกจะมีเลือดออกในระหว่างกระบวนการft7