คลินิกกายภาพบำบัดให้ลูกค้าไว้วางใจคุณและมีความสุขกับบริการ

นักกายภาพบำบัดคนใดจะยอมรับว่าเครื่องมือทางการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับคลินิกกายภาพบำบัดคือการส่งต่อ สำหรับการแนะนำลูกค้า คุณต้องการให้ลูกค้าไว้วางใจคุณและมีความสุขกับบริการของคุณคลินิกกายภาพบำบัด พวกเขาจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณเพื่อต้องการแนะนำคุณนี่คือเหตุผลที่คุณต้องสร้างเครื่องมือทางการตลาดนี้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทำการตลาดคลินิกกายภาพบำบัดของคุณคลินิกกายภาพบำบัด การขอผู้อ้างอิงเป็นสิ่ง

ที่คุณควรทำในการดำเนินธุรกิจประจำวันเพียงแค่ขอให้ผู้ป่วยของคุณอ้างอิงถึงคุณจะได้รับการอ้างอิงเท่านั้นคลินิกกายภาพบำบัดใช้จินตนาการของคุณและค้นหาวิธีที่สร้างสรรค์มากขึ้นในการรับผู้อ้างอิง โทรหาผู้ป่วยที่มีศักยภาพของคุณและขอให้พวกเขาแนะนำแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่เต็มใจที่จะซื้อบริการของคุณในตอนนี้คลินิกกายภาพบำบัดเข้าร่วมการประชุมแพทย์และขออ้างอิงโดยการแลกเปลี่ยนนามบัตร เข้าถึงเครือข่ายผู้ร่วมงานของคุณและขอผู้อ้างอิงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

ชุดแรงจูงใจแยกต่างหากสำหรับผู้ป่วยที่ให้การอ้างอิงและชุดแยกต่างหาก

เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมาย เช่น การเพิ่มธุรกิจการแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณที่คลินิกกายภาพบำบัด 7% ใน 8 สัปดาห์ข้างหน้าให้บริการและสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยของคุณก่อนที่จะขอผู้อ้างอิง คลินิกกายภาพบำบัดพวกเขาจะเต็มใจที่จะแนะนำคุณเพื่อตอบแทนความโปรดปรานออกแบบโปรแกรมรางวัลสำหรับผู้อ้างอิง คลินิกกายภาพบำบัดใช้ชุดแรงจูงใจแยกต่างหากสำหรับผู้ป่วยที่ให้การอ้างอิงและชุดแยกต่างหากสำหรับแพทย์ที่อ้างอิงถึงคุณจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าคลินิกกายภาพบำบัดและค้นหาว่าคุณตรงตามความคาดหวังของผู้ป่วยหรือไม่ นอกจากนี้ ให้ค้นหาว่าแพทย์ผู้อ้างอิงของคุณพอใจ

กับบริการที่ผู้อ้างอิงได้รับหรือไม่คลินิกกายภาพบำบัด ส่งจดหมายถึงแพทย์ที่ส่งต่อภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเยี่ยมชมของผู้อ้างอิงเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคนที่พวกเขาแนะนำนั้นได้รับการดูแลจากคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีระบบการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการอ้างอิงจากแพทย์อย่างชัดเจน เพียงแค่เตรียมรับผู้อ้างอิงไม่เพียงพอ คลินิกกายภาพบำบัดคุณต้องติดต่อกับผู้อ้างอิงเป็นประจำเพื่อให้ผู้อ้างอิงมีความคล่องตัว คุณสามารถดำเนินการนี้โดยสร้างจดหมายข่าวพิเศษสำหรับส่งต่อแพทย์

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางร่างกายอันหลากหลายอันเนื่องมาจากโรค

เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงบริการใหม่หรือเทคนิคใหม่บางอย่างการรักษาเฉพาะทางนั้นคลินิกกายภาพบำบัดให้บริการโดยคลินิกที่มีคุณภาพบางแห่งพร้อมการฝึกอบรมเชิงลึกในพื้นที่เฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ กระดูกและข้อ คลินิกกายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟูกุมารเวชศาสตร์ ระบบประสาทและหัวใจและหลอดเลือด นี่คือเหตุผลที่นักกายภาพบำบัดทำงานร่วมกับนักพูดและนักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา และแม้แต่นักสังคมสงเคราะห์

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำมาซึ่งการรักษาแบบองค์รวมคลินิกกายภาพบำบัดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยกล่าวโดยย่อ คลินิกกายภาพบำบัดเป็นแหล่งบำบัดที่หลากหลายสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางร่างกายอันหลากหลายอันเนื่องมาจากโรคและการบาดเจ็บ ด้วยเหตุนี้ นักกายภาพบำบัดจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการต่อและปรับปรุงความรู้และการฝึกอบรมของตนอยู่เสมอ เพื่อนำเสนอเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดในการรักษาผู้ป่วยของตน